Özgeçmiş

Kayseri’ de dünyaya gelmiştir.

İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri’ de okul birincisi olarak tamamlamıştır.
İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden bölüm birincisi olarak mezun olmuştur.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda Klinik Psikoloji ve Psikiyatri’ de yüksek lisans yapmıştır.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü’nden Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda doktorasını almıştır.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Servisi’ nde 9 yıl Klinik Psikolog olarak çalışmıştır. Aynı zamanda Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmıştır. Bu görevlerinin yanısıra aynı üniversitede Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik Birimi’nin kuruculuğunu ve Koordinatörlüğünü yapmıştır.

İstanbul Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri bölümlerinde Bireysel ve Grup Psikoterapileri ve Klinik Psikoloji Testleri eğitimleri almıştır.

Bu süreçte ayrıca TA (Transaksiyonel Analiz), Gestalt Terapi, Psikanalitik Terapi, Varoluşçu Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi ve Gerçeklik Terapi ekollerinin bireysel ve gruplarda uygulaması eğitimleri ile psikodrama eğitimleri almıştır.

Psikoloji ve PDR alanına ölçek geliştirme çalışmalarıyla;
a) BDÖ (Benlik Değerlendirme Ölçeği) ve
b) ABBT (Anne-Babalık Bilinç Testi) kazandırmıştır.

Çocuğunu, eleştirdiği eğitim sisteminde okutmamak için özel bir anaokulu açmış ve Türkiye’ de sektördeki ilk ve tek Hizmet Kalite Ödülü’ nü kazanmıştır.

Ardından İnsan Kaynakları ve Danışmanlık Merkezi açarak şirketlere danışmanlık hizmetleri vermeye başlamıştır.

5 kez ANA BABA OKULU açmıştır.
Türkiye’nin ilk;
a) EVLİLİK OKULU’nun,
b) HAMİLELİK OKULU’nun,
c) ERGEN OKULU’nun ve
d) HASTA DANIŞMANI (Rehberi) OKULU’nun kurucusudur.
e) İnsan Kaynakları alanında “Psikoteknik Yöntemler ve Projektif Testler yoluyla Eleman Seçimi” yönteminin oluşturucusu ve uygulayıcısıdır.

Görev yaptığı üniversitelerde Eğitim Bilimleri Fakültelerinde yaklaşık 6500 öğretmen adayının yetişmesine katkıda bulunmuştur. 1992 yılından bugüne, her kademede (ilkokul, ortaokul ve lise) ve her branşta görev yapan öğretmenlere, mesleki eğitimler ve seminerler vermeye devam etmektedir. 

İstanbul’ da özel hastanelerde; Klinik Psikolog, İnsan Kaynakları Direktörü, Kalite Direktörü, Eğitim Direktörü ve Genel Müdür olarak görevlerde bulunmuştur.

Özel okullarda da (1986 yılından itibaren) Rehberlik Uzmanı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Koordinatörü, Eğitim Danışmanı, Eğitim-Öğretim Koordinatörü ve Genel Müdür olarak görevlerde bulunmuştur.

Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’ nde akademik danışman olarak görev yapmıştır.

Devlet üniversitelerinde sırasıyla olarak; Erciyes Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi’ nde öğretim görevlisi ve Öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

Vakıf Üniversitelerinde ise sırasıyla;
Nişantaşı Üniversitesi’nde Psikoloji Bölümü ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programının kuruculuğunu ve başkanlığını yapmıştır.

Gelişim Üniversitesi’nde, Psikoloji Bölüm Başkanı, Yüksek Lisans Program Başkanı ve Erasmus Koordinatörü görevlerinde bulunmuştur.

Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün kuruculuğunu ve Bölüm Başkanlığı’ nı yapmıştır.

Haliç Üniversitesi’ nde de Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda öğretim üyesi (ücretli) olarak Grup Psikoterapileri (uygulamalı) dersini vermiştir. 

2011-2016 yılları arasında İstanbul Arel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi (Psikoloji Bölümü’nde) ile İletişim Fakültesi’nde (Gazetecilik, Radyo, Sinema ve Televizyon, Halkla İlişkiler, Görsel İletişim Tasarımı, Medya İletişim Sistemleri bölümlerinde) dersler vermiştir.

2011 yılından itibaren de Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans ve Klinik Psikoloji Doktora programlarında öğretim üyesi olarak dersler vermektedir.

2015 yılından itibaren de İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde (Sağlık Yönetimi, Çocuk Gelişimi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Perfüzyon ve Hemşirelik bölümlerinde)  Öğretim Üyesi olarak dersler vermektedir.

Bu görev ve çalışmalarının yanısıra resmi ve özel eğitim kurumlarında yöneticilere, öğretmenlere, velilere ve öğrencilere; özel sağlık kurumlarında da yöneticilere, hekimlere ve hasta danışmanlarına yönelik olarak eğitimler ve seminerler gerçekleştirmekte ve ayrıca kurumsal danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Ulusal ve yerel televizyon kanallarında konuk olarak programlara katılmakta zaman zaman da ulusal basında yazıları yer almaktadır.

Uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış birçok bilimsel çalışması bulunmaktadır.

Uluslararası ve ulusal kongrelerde birçok sözel bildirisi ve kongre kitaplarında yayımlanmış çalışmaları yer almaktadır.

2016 Ekim ayında düzenlenen, 32 ülkenin katılımda bulunduğu ve toplam 485 bilimsel çalışmanın sunulduğu Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Kongresi’ nde, öğrencisi ile yürüttüğü, başkanlığını yaptığı ve dünyada da ilk kez gerçekleştirilen çalışma “En Başarılı Çalışma” dalında birincilik ödülü almış ve kendisi de “En Başarılı Akademisyen” dalında Altın Madalya kazanmıştır.

2017 Ekim ayında düzenlenen bir başka Uluslararası Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri ve Spor Bilimleri kongresi’ nde de TA (Transaksiyonel Analiz) alanında gerçekleştirdiği araştırması tüm çalışmalar içinde altın madalya almış, kendisi de En Başarılı Akademisyen seçilerek Altın Madalya ödülü’nü kazanmıştır.

Çocuk, ergen, Yetişkin Psikoterapisti ve Evlilik Terapistidir. Yaklaşık 30 yıldır psikoterapileri etkinliklerine devam etmektedir.